BISTÅNDSPROJEKTET

tv i Etiopien och vietnamn

Tillsammans med SVT Malmös Per Helmerson, På uppdrag av Radio Sweden Media Development och SIDA åkte jag tillsammans med Per Helmerson från SVT Malmö till Etiopien under sex intensiva veckor 1997. Vi hjälpte till med uppstartandet av Amhara Television i Bahar Dar, Etiopien. Stationens medarbetare fick baskunskaper i att producera nyhetsinslag samt kortare dokumentärer för sändning i den nationella TV kanalen.
  Under januari -februari 1999 genomfördes projektet "Medicines on the screen" i Hanoi, Vietnam, även här tillsammans med Per Helmerson och medicinjournalisten David Finer. SIDA-projektet handlade i stora drag om att få tre vietnamesiska TV kanaler att samarbeta med läkare och farmaceuter och producera utbildningsprogram om användandet av mediciner. Anledningen är att självmedicinering och felmedicinering idag är ett stort problem.