ÖVRIGA PRODUKTIONER

ENSEMBLE MARE BALTICUM
- Blickt ihr salinnen (2000)

Ensemble Mare Balticum är samlingsnamnet på en pool av musiker med inriktning på musik från 1200-1600 talet. Ensemblen är knuten till stiftelsen Musik i Skåne. Kompositionen heter ”Blickt Ihr Salinnen, 1676 av Gutav Duben. Mats Sandelius spelar rollen som den förliste trumpetaren Esbjörn Bengtsson. Sven Wolter läser en text i denna musikvideo som belönades med en guldklappa år 2000.
 
BILDER     FILM